ПРОЈЕКАТ КОФИНАНСИРА ЕВРОПСКА УНИЈА

Иницијатива „ОТВОРЕНИ БАЛКАН“

Иницијатива „ОТВОРЕНИ БАЛКАН“

Балкан је географско подручје које припада Европи, у већој мери заузима Југоисточну Европу. Балкан чине територије 12 земаља, неке само мањим делом територије док су друге у потпуности део Балкана. Такође, Балкан је јединствена културална целина у којој живе народи различитих вера. Историја Балкана је турбулентна, живот на Балкану прате периоди у којима су доминирали многи војни сукоби, посебно на територији Западног Балкана који и данас осећа последице тешких времена. Кризна раздобља нарушавала су квалитет живота становника Балкана, јавила се потреба за већим степеном сарадње између земаља Балкана како би се умањиле штетне последице.

Иницијатива „Отворени Балкан“ представља, пре свега, подизање нивоа привредне сарадње кроз међусобну подршку и укидање административних захтева који иначе важе за стране земље. Идеја о већем степену сарадње између земљама Балкана јавила се почетком деведесетих година прошлог века, али због ратних сукоба обустављени су процеси зближавања земаља Балкана. Нови преговори о Иницијативи „Отворени Балкан“ обновљени су 2018. године између Србије, Албаније и Северне Македоније са тенденцијом да се придруже и друге земље Балкана, првенствено Црна Гора и Босна и Херцеговина. „Отворени Балкан“ или како се још зове „Мали Шенген“ предвиђено је да функционише по привредним принципима Европске уније, отворен простор за промет услуга и производа, олакшице при запошљавању страних држављана који долазе из земаља Балкана. Такође, „Отворени Балкан“ треба да одговори и на друге изазове као што су ванредне ситуације изазване природним непогодама чиме се уступају сви расположиви ресурси ради сузбијања штетних последица.

Перспективе „Отвореног Балкана“ су вишеструке и огледају се кроз одржив мир међу државама, административне олакшице у привреди, међусобно јачање институција кроз размену искустава у циљу приближавања Европској унији, доступност свих релевантних ресурса који утичу на животни стандард људи на Балкану и многе друге предности које описују демократска друштва. Са аспекта образовања младих Иницијатива „Отворени Балкан“ отвориће мног могућности за професионалним развојем капацитета младих, створиће се услови за лакше повезивање и реализацију многих заједничких пројеката.

exertio theme

Позивамо све заинтересоване да нас контактирају и да се прикључе, желимо да кроз активно друштвено деловање промовишемо здраву и безбедну исхрану уз креирање подстицајног и одрживог тржишта.

Untitled