ПРОЈЕКАТ КОФИНАНСИРА ЕВРОПСКА УНИЈА

О пројекту

Здрави и безбедни гастрономски производи

Пројекат „Здрави и безбедни гастрономски производи као потенцијал за запошљавање младих“ је део прекогранични програм Србија – Босна и Херцеговина 2014-2020 спроводи се као део Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) и као такав је резултат заједничког планирања владајућих структура и осталих заинтересираних страна двеју држава. ИПА II подржава прекограничну сардњу с циљем промовисања добросуседских односа и друштвено-економског развоја те подстицања европских интеграција.

Пројекат је усмерен на развој професионалних компетенција младих који ће имати прилике да стекну нова гастрономска знања и вештине у циљу повећања конкурентности на тржишту рада. Kреирање новог програма здраве исхране без алергена, кроз школско предузетништво треба да омогући бољу перспективу за запошљавање и професионално укључивање младих. Здрава исхрана препозната је као заједнички развојни изазов у популацији младих, чиме је јасно дефинисан примарни друштвени проблем којим ће се бавити пројекат. Подручје реализације пројекта је Србија (Рума) и Босна и Херцеговина (Зворник).

Очекивани резултати пројекта треба да допринесу стварању подстицајног окружења за младе уз одрживо решавање друштвених проблема запошљавања и правилног развоја младих.

Циљеви

Стварање боље перспективе за запошљавање младих, кроз креирање нових нутритивних програма за младе и рањиве групе

Развијање нових програма здраве хране без алергена кроз повезивање заинтересованих страна (кувари, произвођачи хране, угоститељи) у прекограничном подручју

Увећање конкурентности на тржишту развојем нових вештина код младих кувара

Пројектне активности

Опемање нових школских кухиња за потребе развоја нових производа и обука младих

Креирање нових гастрономских производа

Обука младих, будућих кувара у области припреме нових програма гастрономских производа

Обука наставника у циљу стицања знања и вештина за рад са младима

Организовање "Дана гастрономије" уз промоцију нових гастрономских производа и прекограничне сарадње

Обука родитеља и младих у области припреме здравих производа без алергена

Пројектни резултати

Створено подстицајно окружење за правилан развој младих

Развијени нови програми здраве хране без алергена

Увећана конкурентнос младих на тржишту рада, што доприноси решавању друштвених проблема запошљавања

Циљеви

 • Стварање боље перспективе за запошљавање младих, кроз креирање нових нутритивних програма за младе и рањиве групе
 •  
 • Развијање нових програма здраве хране без алергена кроз повезивање заинтересованих страна (кувари, произвођачи хране, угоститељи) у прекограничном подручју
 •  
 • Увећање конкурентности на тржишту развојем нових вештина код младих кувара

Циљне групе

Рекли су о пројекту

Позивамо све заинтересоване да нас контактирају и да се прикључе, желимо да кроз активно друштвено деловање промовишемо здраву и безбедну исхрану уз креирање подстицајног и одрживог тржишта.

Средња стручна школа „Бранко Радичевић“

ЈУ Средњошколски центар „Петар Кочић“

Удружење Limitless

О пројекту

Здрави и безбедни гастрономски производи

Пројекат „Здрави и безбедни гастрономски производи као потенцијал за запошљавање младих“ је део прекогранични програм Србија – Босна и Херцеговина 2014-2020 спроводи се као део Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) и као такав је резултат заједничког планирања владајућих структура и осталих заинтересираних страна двеју држава. ИПА II подржава прекограничну сардњу с циљем промовисања добросуседских односа и друштвено-економског развоја те подстицања европских интеграција.

Пројекат је усмерен на развој професионалних компетенција младих који ће имати прилике да стекну нова гастрономска знања и вештине у циљу повећања конкурентности на тржишту рада. Kреирање новог програма здраве исхране без алергена, кроз школско предузетништво треба да омогући бољу перспективу за запошљавање и професионално укључивање младих. Здрава исхрана препозната је као заједнички развојни изазов у популацији младих, чиме је јасно дефинисан примарни друштвени проблем којим ће се бавити пројекат. Подручје реализације пројекта је Србија (Рума) и Босна и Херцеговина (Зворник).

Очекивани резултати пројекта треба да допринесу стварању подстицајног окружења за младе уз одрживо решавање друштвених проблема запошљавања и правилног развоја младих.

Циљеви

 • • Стварање боље перспективе за запошљавање младих, кроз креирање нових нутритивних програма за младе и рањиве групе
 • • Развијање нових програма здраве хране без алергена кроз повезивање заинтересованих страна (кувари, произвођачи хране, угоститељи) у прекограничном подручју
 • • Увећање конкурентности на тржишту развојем нових вештина код младих кувара

Здрави и безбедни гастрономски производи

Пројекат „Здрави и безбедни гастрономски производи као потенцијал за запошљавање младих“ је део прекогранични програм Србија – Босна и Херцеговина 2014-2020 спроводи се као део Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) и као такав је резултат заједничког планирања владајућих структура и осталих заинтересираних страна двеју држава. ИПА II подржава прекограничну сардњу с циљем промовисања добросуседских односа и друштвено-економског развоја те подстицања европских интеграција.

Пројекат је усмерен на развој професионалних компетенција младих који ће имати прилике да стекну нова гастрономска знања и вештине у циљу повећања конкурентности на тржишту рада. Kреирање новог програма здраве исхране без алергена, кроз школско предузетништво треба да омогући бољу перспективу за запошљавање и професионално укључивање младих. Здрава исхрана препозната је као заједнички развојни изазов у популацији младих, чиме је јасно дефинисан примарни друштвени проблем којим ће се бавити пројекат. Подручје реализације пројекта је Србија (Рума) и Босна и Херцеговина (Зворник).

Очекивани резултати пројекта треба да допринесу стварању подстицајног окружења за младе уз одрживо решавање друштвених проблема запошљавања и правилног развоја младих.

Циљне групе

 • Млади, узраста од 15 до 24 године

 • Професори средњих стручних школа

 • Људи који имају потребу за посебном исхраном

 • Гастрономски портал

Позивамо све заинтересоване да нас контактирају и да се прикључе, желимо да кроз активно друштвено деловање промовишемо здраву и безбедну исхрану уз креирање подстицајног и одрживог тржишта.

Untitled