ПРОЈЕКАТ КОФИНАНСИРА ЕВРОПСКА УНИЈА

Удружење Limitless

Циљеви

Удружење Limitles је непрофитно, невладино удружење које окупља људе добре воље, ентузијасте који верују да је могуће унапредити окружење у којем живимо.

Идеја водиља која повезује све у покрету Limitles темељи се на подршци и активном решавању социјалних проблема, одрживом развоју и унапређењу положаја угрожених и маргинализованих група становништва. Истицање виших друштвених вредности, хуманистичке оријентације, садржани су у раду удружења чиме се тежи креирању боље будућности за све.

Циљеви

Удружење Limitles је непрофитно, невладино удружење које окупља људе добре воље, ентузијасте који верују да је могуће унапредити окружење у којем живимо.

Идеја водиља која повезује све у покрету Limitles темељи се на подршци и активном решавању социјалних проблема, одрживом развоју и унапређењу положаја угрожених и маргинализованих група становништва. Истицање виших друштвених вредности, хуманистичке оријентације, садржани су у раду удружења чиме се тежи креирању боље будућности за све.

Визија и мисија

Интегративни и одрживи развој социјалног амбијента у којем се доминантно води брига о потребама осетљивих категорија становништва, уз поштовање слобода и права сваког појединца на достојанствен живот.

Заштита права и унапређење социјалне политике кроз перманентно подстицање развоја образовања, активних мера запошљавања, очувања екологије, саветодавне и стручне подршке, социјалне заштите и других активности које доприносе подизању животног стандарда осетљивих група становништва у Републици Србији.

Визија и мисија

Интегративни и одрживи развој социјалног амбијента у којем се доминантно води брига о потребама осетљивих категорија становништва, уз поштовање слобода и права сваког појединца на достојанствен живот.

Заштита права и унапређење социјалне политике кроз перманентно подстицање развоја образовања, активних мера запошљавања, очувања екологије, саветодавне и стручне подршке, социјалне заштите и других активности које доприносе подизању животног стандарда осетљивих група становништва у Републици Србији.

Позивамо све заинтересоване да нас контактирају и да се прикључе, желимо да кроз активно друштвено деловање промовишемо здраву и безбедну исхрану уз креирање подстицајног и одрживог тржишта.

Средња стручна школа „Бранко Радичевић“

ЈУ Средњошколски центар „Петар Кочић“

Удружење Limitless

© Сва права задржана 2021.

Веб дизајн - Studio Implicit

01

Циљеви

Удружење Limitles је непрофитно, невладино удружење које окупља људе добре воље, ентузијасте који верују да је могуће унапредити окружење у којем живимо.

Идеја водиља која повезује све у покрету Limitles темељи се на подршци и активном решавању социјалних проблема, одрживом развоју и унапређењу положаја угрожених и маргинализованих група становништва. Истицање виших друштвених вредности, хуманистичке оријентације, садржани су у раду удружења чиме се тежи креирању боље будућности за све.

Визија и мисија

Интегративни и одрживи развој социјалног амбијента у којем се доминантно води брига о потребама осетљивих категорија становништва, уз поштовање слобода и права сваког појединца на достојанствен живот.

Заштита права и унапређење социјалне политике кроз перманентно подстицање развоја образовања, активних мера запошљавања, очувања екологије, саветодавне и стручне подршке, социјалне заштите и других активности које доприносе подизању животног стандарда осетљивих група становништва у Републици Србији.

02
Since the Start

We Provide Stable Service With Experts

Freelancers around the globe, are looking for work and provide the best they have. Start now

View Projects Post a Service

What We Offer

Freelancing talent at your fingertips at a reasonable cost

Theme Development

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring.

Busuness Leads

When, while the lovely valley teems with vapour around me, and the meridian sun strikes the upper surface.

Unity Mobile Gmaes

I throw myself down among the tall grass by the trickling stream; and, as I lie close to the earth.

E Commerce ERP

when I hear the buzz of the little world among the stalks, and grow familiar with forms of the insects and flies.

Design UI/UX

then I feel the presence of the Almighty, who formed us in his own image, and the breath

Social Marketing

Few quips galvanized the mock jury box. Quick brown dogs jump over the lazy fox. The ebra, and my wolves quack

Look What They Said

Believe no one, Hear the Live reviews from our Family

Позивамо све заинтересоване да нас контактирају и да се прикључе, желимо да кроз активно друштвено деловање промовишемо здраву и безбедну исхрану уз креирање подстицајног и одрживог тржишта.

Untitled